Voor een gezonde en zorgeloze toekomst

Planeet Peer is ook jouw planeet

Planeet Peer is ook jouw planeet

Klimaatverandering, … iedereen heeft er tegenwoordig wel een mening over. Terecht want onze planeet staat al een tijdje onder druk. Stijgende temperaturen, periodes van grote droogte, de zoektocht naar alternatieve energiebronnen, een correct beheer van de afvalberg, duurzaam wonen, …. Kortom, heel wat uitdagingen waarmee we met zijn allen aan de slag moeten.

Werken aan een duurzame planeet lukt alleen als we er met zijn allen de schouders onder zetten. Daarom heeft gemeenteraad van Peer al in 2018 het zogenaamde ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030’ goedgekeurd. 

Hiermee zijn we een engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en maatregelen te nemen om onze samenleving veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Onze samenleving is ook die van jou​

Als we over onze samenleving hebben, dan spreken we over onze lokale gemeenschap Peer. Onze eigen planeet, vandaar de projectnaam Planeet Peer. Om ons engagement kracht bij te zetten, hebben we in 2020 het Peerse Klimaatactieplan opgesteld. In dat plan hebben we de acties opgenomen die we samen met en voor de Perenaar uitwerken.

Samen laten we Peer verder groeien

Het kan altijd beter en daarom zetten we verschillende projecten op waarin we Peer letterlijk laten groeien.

Deze actie is afgelopen. Volgend jaar herhalen we deze opnieuw.

 

 

Jouw woning klaar voor morgen

We kunnen er niet om heen: energie is de voorbije jaren duur geworden. Energie sparen is dan ook de boodschap.

We bewegen samen in de goede richting

We verplaatsen ons regelmatig zonder er vragen bij te stellen. Maar is dat de juiste en de meeste efficiënte manier om je te verplaatsen?

Het themamagazine van Planeet Peer in de brievenbus gevonden? Dan is het mysterie van de groene man ontrafeld😊. Je leest in het magazine alles over onze nieuwste klimaatacties (gratis boom, regenwaterton, advies van een energiecoach, 110 euro rijtegoed voor onze deelwagens,…). Zo bouwen we verder aan een duurzaam Peer voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen!
Meer weten over Planeet Peer 👉 Welkom op de infoavond op maandag 26 juni in ’t Poorthuis.
#planeetpeer
37 0
𝐌𝐲𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐞𝐧𝐞 𝐦𝐚𝐧 𝐨𝐧𝐭𝐡𝐮𝐥𝐝
📔 Hij siert de cover van het 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐞𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐧𝐞
📬 Dit vind je vandaag of morgen in je brievenbus
💰 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐞𝐟: Gratis bomen, regentonnen, energiecoach en 110 euro rijtegoed voor de deelwagens
 ℹ️ Alle info op www.planeetpeer.be
#planeetpeer #stadpeer
21 0
John Kenzeler verdedigde de Peerse eer in de strijd om de titel van Slimste Sorteerder van Limburg. Hij haalde de derde ronde en zette zo een knappe prestatie neer👍. Proficiat💐👏!
#planeetpeer  Limburg.net
32 0
Iemand al in de stadsmagazine "De poort" gekeken?🧐 
Tip! #planeetpeer 
 #deuitvlinder #leefschool #stadpeer #klasse #goscholengroepxpert #project #methodecampuspeer #fieroponsgo #lageronderwijs #school #natuurpunt #natuurpuntlimburg #vogelhuis #vogelhuisje #vogelhuisjes
27 0
☀🌷🌷De prachtige lentezon zorgt ervoor dat de eerste bloemen zichtbaar worden👍. 
Met dank aan de inwoners van #StadPeer🍐 die dit jaar mee konden bepalen waar de bloembollen geplant zouden worden. 44 locaties in de verschillende dorpen werden geselecteerd. Benieuwd hoe het eruit zal zien als de 2165 meter volledig in bloei zal staan😊. #ParticiPeer #PlaneetPeer
27 0
Op welke locatie zie jij het volgende voorjaar graag een fleurig bloementapijt? Geef de locatie door via de link in bio! 🌷 #stadpeer #planeetpeer #bloembollenactie #bloementapijt #3990
27 0

De belangrijkste acties in #PlaneetPeer

  • We gaan voor een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% in onze eigen gebouwen.
  • We gaan voor een reductie van de CO2-uitstoot van onze eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015.
  • We voorzien de volledige openbare verlichting van energiezuinige ledlampen tegen ten laatste 2030.
  • We verhogen het draagvlak voor hernieuwbare energie door geen belasting te heffen op hernieuwbare energie-installaties en bestaande belastingen, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025.
  • We stellen lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op.
  • We stimuleren burgers, bedrijven en verenigingen om samen met ons de streefdoelen te behalen.

Nu is het aan (ons) jou

Alle beetjes helpen en daarom hebben we een aantal mooie uitdagingen voor jou. We dagen je uit om samen met ons te werken aan Planeet Peer. We hebben drie thema’s uitgewerkt waarin we aan de slag gaan met informeren, sensibiliseren en waarin je zelf met een project aan de slag kan.

Als stadsbestuur willen we je helpen om klaar te zijn voor de klimaatuitdagingen die de toekomst in petto heeft. Daarom voorzien we 500.000 euro om de Perenaar op weg te helpen naar een gezonde toekomst.