Voor een gezonde en zorgeloze toekomst

Planeet Peer is ook jouw planeet

Planeet Peer is ook jouw planeet

Klimaatverandering, … iedereen heeft er tegenwoordig wel een mening over. Terecht want onze planeet staat al een tijdje onder druk. Stijgende temperaturen, periodes van grote droogte, de zoektocht naar alternatieve energiebronnen, een correct beheer van de afvalberg, duurzaam wonen, …. Kortom, heel wat uitdagingen waarmee we met zijn allen aan de slag moeten.

Werken aan een duurzame planeet lukt alleen als we er met zijn allen de schouders onder zetten. Daarom heeft gemeenteraad van Peer al in 2018 het zogenaamde ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030’ goedgekeurd. 

Hiermee zijn we een engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en maatregelen te nemen om onze samenleving veerkrachtiger te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Onze samenleving is ook die van jou​

Als we over onze samenleving hebben, dan spreken we over onze lokale gemeenschap Peer. Onze eigen planeet, vandaar de projectnaam Planeet Peer. Om ons engagement kracht bij te zetten, hebben we in 2020 het Peerse Klimaatactieplan opgesteld. In dat plan hebben we de acties opgenomen die we samen met en voor de Perenaar uitwerken.

Samen laten we Peer verder groeien

Het kan altijd beter en daarom zetten we verschillende projecten op waarin we Peer letterlijk laten groeien.

Deze actie is afgelopen. Volgend jaar herhalen we deze opnieuw.

 

 

Jouw woning klaar voor morgen

We kunnen er niet om heen: energie is de voorbije jaren duur geworden. Energie sparen is dan ook de boodschap.

We bewegen samen in de goede richting

We verplaatsen ons regelmatig zonder er vragen bij te stellen. Maar is dat de juiste en de meeste efficiënte manier om je te verplaatsen?

NIEUW: Kweekpeer - lokale productenmarkt 🍐
🎄 Speciale kersteditie op vrijdag 22 (14-21 uur) en zaterdag 23 december (9-14 uur). 
🥕 Vanaf 2024 elke 2de zaterdag van de maand in het Bruegelhuis (Markt 15) in Peer.
🤩 Zien we je daar?
#stadpeer #kweekpeer #planeetpeer #kooplokaal
11 0
Tot nu toe de meest originele afhaling van de bomen van #planeetpeer .😄
Wat zal de geit smullen van de peertjes 🍐😋
Stad Peer
7 0
🏡🙋‍♀️ Dit is Peggy. Zij schreef zich - net als nog andere Perenaren - in voor een gratis doorlichting van haar woning. Is jouw woning ook 20 jaar of ouder? Dan kan je je laten begeleiden om je woning energiezuiniger en klimaatrobuuster te maken. Het advies van de energiecoach is gratis. 
Wil jij ook gratis advies van een energiecoach aanvragen? Dat kan via www.planeetpeer.be. 
📸 jokehendrixfoto 
#stadpeer #planeetpeer #energiecoach #gratis #advies
29 0

De belangrijkste acties in #PlaneetPeer

  • We gaan voor een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% in onze eigen gebouwen.
  • We gaan voor een reductie van de CO2-uitstoot van onze eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015.
  • We voorzien de volledige openbare verlichting van energiezuinige ledlampen tegen ten laatste 2030.
  • We verhogen het draagvlak voor hernieuwbare energie door geen belasting te heffen op hernieuwbare energie-installaties en bestaande belastingen, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025.
  • We stellen lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op.
  • We stimuleren burgers, bedrijven en verenigingen om samen met ons de streefdoelen te behalen.

Nu is het aan (ons) jou

Alle beetjes helpen en daarom hebben we een aantal mooie uitdagingen voor jou. We dagen je uit om samen met ons te werken aan Planeet Peer. We hebben drie thema’s uitgewerkt waarin we aan de slag gaan met informeren, sensibiliseren en waarin je zelf met een project aan de slag kan.

Als stadsbestuur willen we je helpen om klaar te zijn voor de klimaatuitdagingen die de toekomst in petto heeft. Daarom voorzien we 500.000 euro om de Perenaar op weg te helpen naar een gezonde toekomst.